ftp.provincia.vr.it - /


 7/21/2021  8:04 AM        <dir> 001_Piani_Urbanistici
4/13/2021 11:07 AM <dir> 002_altri_piani_adottati
12/2/2020 9:54 AM <dir> 003_PTRC_2020
11/15/2019 3:51 PM <dir> 25Novembre2019UnitiControLaViolenzaSulleDonne
1/13/2022 10:22 AM <dir> AllegatiVIA
11/20/2019 11:53 AM <dir> Anti - Documentazione Tecnica
6/14/2019 11:03 AM <dir> beni_essenziali_tpl
12/14/2021 10:03 AM <dir> BIT2021-ESE2022
9/17/2020 1:50 PM <dir> Commissione_Valutazione_Piani_Comunali_PC
2/24/2021 9:34 AM <dir> Convenzione gestione cigli 2021-2022
1/13/2020 4:07 PM <dir> Determinazioni
10/26/2020 2:38 PM <dir> fattibilità interventi messa in sicurezza quadrante nord est
11/6/2020 10:56 AM <dir> fattibilità interventi messa in sicurezza quadrante nord ovest
10/23/2020 9:01 AM <dir> fattibilità interventi messa in sicurezza quadrante sud est
10/26/2020 2:37 PM <dir> fattibilità interventi messa in sicurezza quadrante sud ovest
2/24/2020 3:09 PM <dir> fermate extraurbane anno 2019
8/11/2021 9:01 AM <dir> fusioninventory
11/21/2019 5:12 PM <dir> idroelettrico_Fibbio_Campedelli
1/4/2022 11:52 AM <dir> Lavori Alpone_Genio Civile
6/6/2019 4:27 PM <dir> Mappe Impianto
4/9/2021 2:41 PM 0 Nuovo documento di testo.xml
1/4/2022 12:46 PM <dir> piano_bacino_tpl
1/4/2022 11:56 AM <dir> ponte_sp_39b_della_bova
5/24/2021 12:00 PM <dir> ponte_sp_46_della_torretta
1/4/2022 12:47 PM <dir> ponte_sp_47dir_del_menago
1/2/2020 11:53 AM <dir> Progetto esecutivo messa in sicurezza cavalcaferrovia di Sorgà
7/15/2019 9:21 AM <dir> progetto_ponti_erbezzo_sp14
6/14/2019 11:31 AM <dir> Programmi_di_esercizio
3/17/2021 1:44 PM <dir> Programmi_di_esercizio_TPL
5/31/2021 5:15 PM <dir> Protezione_Civile
12/6/2019 10:55 AM <dir> PTCP
9/13/2021 12:10 PM <dir> raccordo Sr62 della Cisa
7/1/2019 2:38 PM <dir> Report finale 2018
10/23/2019 12:01 PM <dir> Trasparenza Ragioneria
1/4/2022 8:55 AM <dir> ValutazioniPreliminariVIA
9/13/2021 12:10 PM <dir> variante sp12 Fiamene
5/31/2021 3:30 PM <dir> Viabilità